Slik legger du ferdigplen

 • Forberedelser
 • Utlegging
 • Et godt grunnarbeid gir et godt resultat!

   

  Ferdigplen bør legges på et fast, men ikke hardpakket underlag. Lett raking før legging sørger for at røttene får god jordkontakt. Dersom det er dårlige vekstmasser må det tilføres et topplag av god jord.

  Underlaget bør være jevnt og groper og søkk bør jevnes ut. Dette er viktig for å sikre god kontakt med underlaget, unngå dammer hvor det kan bli stående vann og gjøre det enkelt å klippe plenen. Bruk gjerne valse eller trommel.

  Mål opp arealet og bestill plenen. Avtal henting eller levering slik at den kan legges ut ved første mulighet. Jo varmere det er, jo raskere bør plenen ut. Om det er kjølig tåler plenen å ligge litt, så normalt har du bedre tid i starten og slutten av sesongen.

  Spre ut ca. 5-10 kg kalk pr. 100 m2 på jorda ved behov, f.eks. om det har vært mose på området tidligere. Om du har lagt på mye, ny jord er det ingen hast med kalking.

  Løsne jordlaget i toppen lett med rive.

  Eldre, nedslitt plen kan erstattes ved å tilføre 5-10 cm god jord på toppen, planere ut og siden rulle ut ferdigplen.

 • Plen er ferskvare og bør legges ut snarest etter at den er mottatt.

  Hvor fort den blir ødelagt avhenger av temperaturen. Her er det ingen fasit, men følgende hovedregler gjelder:

  Høy temperatur = legg snarest

  Lav temperatur = ingen bråhast

  Rull ut plenen og pass på å legge skjøtene godt inntil hverandre. Begynn «innerst» i hagen, sånn at du tråkker minst mulig på plenen du har lagt.

  Skjær og tilpass plenen som du ønsker, men ikke i små biter. En kniv fungerer fint, og en brødkniv er optimalt.

  Spre ut rundt 5 kg fullgjødsel per 100 m2 oppå plenen. Sørg for jevn fordeling.

  Vann rett etter legging. Plenen trenger i utgangspunktet rundt 20 mm. vann annenhver dag den første uken, hver dag om det er varmt. Siden kan intervallene forlenges gradvis ettersom røttene fester seg. Ta hensyn til vær, nedbør og temperatur ved vanning. Med en vanlig hageslange tilsvarer 20 mm. rundt 2 timers vanning på samme sted. Vann gjerne om kvelden for å minske fordampingen når det er varmt.

Se også:

Hvorfor velge ferdigplen

Ferdigplen er den enkle måten å få en fiks ferdig hage på. Du slipper å så, og du slipper å vente.

Vedlikehold av ferdigplen

Hvordan plenen vedlikeholdes er avgjørende for hvordan plenen blir etter noen år.

Sesongen varer normalt fra april til november. Besøk oss på Facebook eller ta kontakt for å høre om vi kan levere plen når du trenger det.

Vi har god kapasitet på skjæring av plen og relativt kort leveringstid om du henter selv.
Ta kontakt