Slik vedlikeholder du ferdigplen

Hvordan plenen vedlikeholdes er avgjørende for hvordan plenen blir etter noen år.

Plenen bør klippes første gang så fort den har rotfestet seg og begynner å gro, vanligvis etter ca. to-tre uker. Siden bør den klippes minst en gang pr. uke i vekstsesongen, litt sjeldnere vår og høst. Klipp såpass ofte at du unngår å klippe vekk mer enn 1/3 av den totale gresshøyden hver gang. Klippehøyden må ikke være lavere enn 4-5 cm, kortere klippehøyde vil føre til at enkelte grasarter kan gå ut og mosen får gode vilkår. Klippehøyden bør økes litt utover høsten.

Gjødsling er viktig for å sikre god vekst og hindre etablering av mose. Plenen bør gjødsles med 4 kg fullgjødsel/hagegjødsel e.l. pr. 100 m2 om våren, 2 kg i begynnelsen/midten av juni, og 1-2 kg senest ila. august. Ved stor slitasje, mye nedbør og lett jord bør det gjødsles hver 3-4. uke i vekstsesongen. Plener som får mye gjødsel vokser mye og får stor slitestyrke, men de må også klippes ofte. Kalking bør gjøres hvert annet til tredje år, helst tidlig om våren, med 5-10 kg kalk pr. 100 m2. Hyppigere kalking kan vurderes på spesielle jordforhold, særlig i Sør-Norge.

Vanning utover det som er nødvendig i etableringstiden bør unngås. Gresset skal vannes først når det visner og blir misfarget, og da med minst 20 mm hver gang. Hyppig og overdreven vanning med små mengder vil føre til at røttene bare utvikles i det øverste jordlaget.

Raking av plenen høst og vår er et viktig vedlikeholdstiltak. Løv og langt gress må fjernes om høsten for å unngå at plenen blir ”kvalt” over vinteren. Vårrengjøring gir lys og luft til nye skudd.

Plener er ofte utsatt for stor slitasje på små områder. Forsøk å flytte fotballmålet eller basketkurven litt rundt, og unngå hard bruk vår og høst. Grasdekket må få tørke opp om våren og bør ikke belastet fullt før etter første klipping. Etter hvert som grasveksten minker utover høsten bør bruken reduseres. Unngå å tråkke på graset de første 3-4 frostnettene. Mye tråkk og hardtrampet snø om vinteren kan føre til isdannelse og isbrann/soppskader.

Vær oppmerksom på at gressartene som inngår i en ferdigplen har litt ulike krav til gjødsling, vanning og klippehøyde. Avhengig av bruksmåte og vedlikehold vil artsblandingen endres over tid.

Ved legging om høsten, spesielt i fuktig klima, kan det dukke opp hattsopper i plenen. Disse forsvinner etter noen runder med gressklipperen.

Vi ønsker deg lykke til med din ferdigplen!

Se også:

Hvorfor velge ferdigplen

Ferdigplen er den enkle måten å få en fiks ferdig hage på. Du slipper å så, og du slipper å vente.

Slik legger du ferdigplen

Et godt grunnarbeid gir et godt resultat. Plenen bør legges ut snarest etter at den er mottatt.

Sesongen varer normalt fra april til november. Besøk oss på Facebook eller ta kontakt for å høre om vi kan levere plen når du trenger det.

Vi har god kapasitet på skjæring av plen og relativt kort leveringstid om du henter selv.
Ta kontakt